logo

O firmie

Firma​ ​ Luk​ ​ Serwis​ ​ oferuję​ ​ usługę​ ​ wykręcania,​ ​ usuwania​ ​ urwanych​ ​ świec​ ​ żarowych​ ​ i zapłonowych,​ ​ bez​ ​ demontażu​ ​ głowicy​ ​ z​ ​ dojazdem​ ​ do​ ​ serwisu​ ​ w​ ​ którym​ ​ auto​ ​ stoi​ ​ w​ ​ trakcie
naprawy.

  • Wyciąganie​ ​ i​ ​ usuwanie​ ​ urwanych​ ​ żarników​ ​ świec​ ​ żarowych.
  • Czyszczenie,​ ​ frezowanie​ ​ gniazda​ ​ oraz​ ​ poprawę​ ​ gwintu​ ​ świecy.
  • Naprawa​ ​ zerwanego​ ​ gwintu​ ​ świecy​ ​ żarowej,​ ​ zapłonowej.
  • Wykręcamy​ ​ też​ ​ zapieczone​ ​ świece​ ​ każdego​ ​ rodzaju.

Chętnie​ ​ współpracujemy​ ​ ze​ ​ wszystkimi​ ​ serwisami​ ​ na​ ​ terenie​ ​ Polski. Jesteśmy​ ​ w​ ​ stanie​ ​ dojechać,​ ​ praktycznie​ ​ do​ ​ każdego​ ​ klienta. Każdy​ ​ przypadek​ ​ zostanie​ ​ załatwiony.

Kontakt​ ​ z​ ​ nami​ ​ jest​ ​ gwarancją​ ​ szybkiego​ ​ załatwienia​ ​ sprawy,​ ​ gdyż​ ​ na​ ​ świece​ ​ mamy​ ​ priorytet. Zapraszamy​ ​ do​ ​ kontaktu​ ​ telefonicznego​.

Zajmujemy​ ​ się​ ​ również​ ​ kompleksowymi​ ​ naprawami​ ​ samochodów​ ​ osobowych​ ​ oraz dostawczych.​ ​ Do​ ​ napraw​ ​ używamy​ ​ części​ ​ oryginalnych​ ​ lub​ ​ części​ ​ homologowanych produkowanych​ ​ przez​ ​ firmy​ ​ zachodnie​ ​ zakupione​ ​ w​ ​ hurtowniach,​ ​ co​ ​ bardzo​ ​ obniża​ ​ koszty napraw.

Zapewniamy​ ​ klientom​ ​ kontrolę​ ​ nad​ ​ prowadzonymi​ ​ pracami​ ​ poprzez​ ​ informowanie​ ​ o konieczności​ ​ wszelkich​ ​ napraw,​ ​ które​ ​ ewentualnie​ ​ pojawią​ ​ się​ ​ podczas​ ​ wykonywanych​ ​ prac.
Dzięki​ ​ temu​ ​ nasz​ ​ Klient​ ​ ma​ ​ pewność,​ ​ co​ ​ do​ ​ ostatecznych​ ​ kosztów​ ​ naprawy.

Naprawy​ ​ wykonujemy​ ​ bardzo​ ​ solidnie​ ​ udzielając​ ​ oczywiście​ ​ pełnej​ ​ gwarancji.​ ​ Usługi świadczone​ ​ przez​ ​ Naszą​ ​ firmę​ ​ są​ ​ profesjonalne​ ​ i​ ​ najwyższej​ ​ jakości.​ ​ Nasza​ ​ kadra​ ​ jest​ ​ wysoko
wykwalifikowana,​ ​ dzięki​ ​ czemu​ ​ zapewniamy​ ​ fachową​ ​ i​ ​ rzetelną​ ​ obsługę​ ​ pod​ ​ każdym​ ​ względem dbając​ ​ o​ ​ Naszego​ ​ klienta.

Stawiamy​ ​ na​ ​ wysoką​ ​ jakość​ ​ nie​ ​ tylko​ ​ w​ ​ kwestiach​ ​ technicznych​ ​ ale​ ​ również​ ​ w​ ​ procesie​ ​ obsługi klienta.

Informujemy​ ​ również,​ ​ że​ ​ Luk​ ​ Serwis​ ​ nosi​ ​ miano​ ​ firmy​ ​ przyjaznej​ ​ dla​ ​ kobiet.

Lokalizacja

Luk Serwis Konopnica 251G,
21-030 Konopnica

Wersja na komputer